Elevernes undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering

Mindst hvert tredje år skal alle skoler lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Dette jf. undervisningsmiljøloven (se retsinformation.dk) .

Undervisningsmiljøvurderingen skal beskrive skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer. Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, skal skolen lave en handlingsplan for, hvordan de løses.

Nedenfor finder du links til de gennemførte undervisningsmiljøundersøgelser for Sofiehøj Friskole:

Undervisningsmiljøundersøgelse 2020

Undervisningsmiljøundersøgelse 2017
Undervisningsmiljøundersøgelse 2014

Generelt oplever vi, at eleverne trives. Konfliktniveauet er lavt, og eleverne tøver ikke med at hente hjælp, hvis de har svært ved at finde løsninger. Forældre er gode til at gøre os opmærksomme på eventuelle problemstillinger vedrørende det enkelte barns trivsel.

Vi har afsat timer til arbejdet med AKT (adfærd, kontakt og trivsel), hvor der bl.a. arbejdes med at skabe eller bevare en sund kultur i klasserne, hvor tillid, konflikthåndtering og positive forventninger til hinanden er i fokus.

Der er lavet ny uv-miljøvurdering i juni 2018. De enkelte lærere har set resultatet, og brugt det i planlægningen af elev-trivselsdag d.1. marts 2019. Der er ikke endnu udarbejdet en fælles handleplan på skoleniveau.

Der anvendes elevark til indskoling og mellemtrin, hvor eleverne sammen med forældre svarer på spørgsmål vedr. trivsel og læring, for derigennem at sikre, at vi når omkring dette på hver skole-hjemsamtale.

Vi har efter en periode uden elevråd fået startet både det store og det lille elevråd op igen. En lærer har været på inspirationskursus.