Målrettede aktiviteter

Vores fælles vision for klub og SFO

SFOén og klubben er en del af børnenes fritid. Derfor tilbyder vi både faste aktiviteter og fri leg. Fri leg giver basis for at kunne administrere sin egen tid. Børnene skal kunne lege/fantasere, være aktive eller passive på egne præmisser, men lige så vigtigt er det, at kunne forholde sig til andre børn at indgå i et socialt samvær med en positiv karakter, samt deltage i de faste jobs omkring oprydning mv.

Vi tilstræber at lave et varieret aktivitetstilbud, så vi kan tilgodese så mange børn som muligt. Vores mål er at skabe trygge rammer, hvor børnene kan føle et frit råderum i tid og samvær med andre.

Vi oplever, at børnene har brug for at lære at være sammen og kende de sociale spilleregler, og derfor er man ikke online i SFO-tiden. Vi stiller i SFO-tiden derfor ikke computere mv til rådighed for børnene. I klubben må de større børn kun være online om fredagen.

Vi prioriterer at børnene har gode muligheder for at spille forskellige typer af brætspil.