Ambitioner og omhu

Ved værdien ambitioner og omhu forstår vi:

 • At eleven får ambition om at dygtiggøre sig. Det skal være ok at ville være god til noget
 • At eleven gør sig umage overfor sig selv – men også overfor fællesskabet
 • At eleven kan holde ud og holde fokus uden at lade sig aflede i sin opmærksomhed
 • At eleven tåler nederlag og kan håndtere frustrationer
 • At eleven evner at prøve igen, hvis det ikke lykkedes første gang
 • At eleven oplever, at øvelse gør mester

For at fremme ambitioner og omhu på vores skole vil vi:

 • Forvente, at eleven går så godt ind i en opgave, som eleven kan og udtrykke og gentage
  forventninger om at eleverne gør sig umage
 • Bede eleverne om at prøve igen, hvis vi ved, de kan præstere bedre
 • Møde eleverne anerkendende og støtte dem i at finde handlemuligheder
 • Skubbe dem kærligt i retning af at udfordre sig selv
 • Give dem konstruktiv feedback på det arbejde de præsterer
 • Anerkende små og store sejre
 • Give eleverne mulighed for at øve sig i modstand og frustrationer i trygge rammer
 • Understøtte gode arbejdsvaner i klassen
 • Vise det gode eksempel – lave en modelopgave (fx problemregning)
 • Fokusere på det pæne, det gennemarbejdede, det særlige. Rette opmærksomheden på det elevarbejde, hvor man har gjort sig umage
 • Møde eleverne dér, hvor de har ambitioner (selvom det kan være småting)
 • Give eleverne mulighed for at opleve, at struktur og planlægning fører til bedre resultater