Indskolingsprofil

På Sofiehøj Friskole har vi en ambition om at sikre en tryg og god skolestart for vores kommende elever, som vi modtager fra de forskellige dagtilbud. Vi har særligt fokus på overgange fra dagtilbud til skole samt tidlig indsats i forhold til sprogstøtte samt pædagogisk, psykologisk indsats.

På Sofiehøj Friskole har vi tidlig skolestart, som vi kalder Spireklassen. Det betyder, at vores kommende 0. klasses elever begynder i Spireklassen den 1. maj Eleverne får i denne periode støttebørn fra 4. klasse, som til hverdag hjælper de nye elever.

Når eleverne kommer i 0. klasse kender eleverne skolen og lærerteamet. Det er et helt nyt tiltag fra 2018. Lærerne fra spireklassen giver dem videre til et helt nyt lærer- og pædagogteam. Vi gør det på denne måde, fordi vi ønsker sammenhæng og faglig kontinuitet, samtidig med at det skaber tryghed for både børn og voksne og danner grobund for et velfungerende skole-hjem-samarbejde.