Udmeldelse

Vi beder jer give skolen besked i god tid, hvis I vælger at melde jeres børn ud før afslutningen af 9. klasse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor og med angivelse af navn på modtagende skole. Udmeldelse sker med fuld måneds varsel. Der betales altså for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for den følgende.

Udmeldelse for kortere tid, f.eks. i sommermånederne, modtages ikke. Det samme er gældende for SFO og klub.

Inden eleven skifter skole, er vedkommende forpligtet til at aflevere skolens bøger og evt. andre lånte effekter.

Hvis forældre, i perioden ultimo oktober året før skolestart og frem til 6. september det år barnet starter, vælger at barnet ikke skal gå på Sofiehøj alligevel, tilbagebetales depositummet ikke.