Fællesskab

Ved værdien fællesskab forstår vi:

 • At være sig selv sammen med andre og kunne være tryg i fællesskabet
 • At man forpligter sig overfor et involverende fællesskab, hvor vi løfter i flok og oplever glæde ved at have udført noget i fællesskab
 • At man oplever glæde og livslyst ved at være en del af et større fællesskab.
 • At man udvikler identitet ved at indgå i et fællesskab. Kun ved at spejle sig i andre – i fællesskabet – kan vi blive opmærksomme på, hvem vi er og gerne vil være. Fællesskabet er vigtigt for at støtte det enkelte barn i at få selvindsigt
 • At man kan samarbejde med andre på tværs af alder, køn og interesser i hverdagen og i anderledes uger og på lejrskoler. At det er naturligt at kunne bede hinanden om hjælp
 • At mangfoldighed og forskellighed er en styrke, og man kan være sig selv i fællesskabet
 • At eleven føler samhørighed og er knyttet til stedet
 • At vi er en skole, hvor forældrene er en naturlig del af fællesskabet og udvikler ejerskab til skolen
 • At relationen mellem familierne og skolen er ikke et kundeforhold, men derimod et samskabende praktisk fællesskab
 • At vi er en modvægt til den stærke individualisering og selvbevidsthed i samfundet og ønsker at sløre jeg, mig og mit og i stedet fremhæve et vi, et os og et vores.

For at fremme fællesskab på vores skole vil vi:

 • Udvikle fælles traditioner, oplevelser og arrangementer som fx lejrskoler, familiegrupper, morgensamlinger, fester, projektfremlæggelse og første skoledag
 • Skabe en inkluderende og rummelig kultur, hvor vi tager godt imod nye elever
 • Være loyal overfor fælles beslutninger
 • Udfordre normalitetsbegrebet. Derfor er der brug for alle slags børn, og forskellige ansatte
 • Inddrage forældrene i klassens og skolens arbejde
 • Være en skole hvor man tager sig godt af hinanden og hjælper hinanden med at blive endnu bedre lærere
 • Tage godt imod nye familier og ansatte, så disse hurtigt inddrages i skolens liv, værdier og
  traditioner.
 • Lægge vægt på fællesskabets betydning på skolen, når der tages imod nye familier