Priser

Forældrebetaling for skoleåret 2023-2024

Priser gældende pr. 1. august 2023

Månedlig betaling per elev:
Skolepenge (0.-6. klasse): 1.456 kr. pr. måned.
Skolepenge (7.-9. klasse): 1.784 kr. pr. måned.
SFO (0. til 3. klasse): 1.048 kr. pr. måned.
Klub (fra 4. klasse): 652 kr. pr. måned.
Morgenklub (fra 4. klasse): 116 kr. pr. måned.

Søskenderabat: Der ydes en moderat søskenderabat på skolepengene på 330 kr. pr. måned for 2. barn og 866 kr. pr. måned for 3. barn og derefter.

Der betales alle årets 12 måneder. Betaling forfalder d. 1. i hver måned.

For sen betaling: Ved udsendelse af rykker pålægges et gebyr på kr. 150 på efterfølgende måneds regning. Gebyret svarer til den udgift skolen i forbindelse med udsendelse af rykkerbrev og indbetalingskort.

Man forventes at tilmelde betalingen til PBS. Betaling via giro pålægges et gebyr på kr. 50 pr. regning til dækning af de ekstra udgifter, der er forbundet med udsendelse af girokort.

Prisregulering. Priserne pristalsreguleres årligt med virkning fra 1. august. Der tages forbehold for ekstraordinære prisreguleringer.

Lejrskole. Lejrskole koster kr. 150 pr. overnatning for kostpenge.

Bank: Andelskassen Fælleskassen, Reg. nr.: 8411 Kontonummer.: 0004169829