Priser

Forældrebetaling for skoleåret 2021-2022

Priser gældende pr. 1. august 2021

Månedlig betaling per elev:
Skolepenge (0.-6. klasse): 1.296 kr. per måned.
Skolepenge (7.-9. klasse): 1.588 kr. per måned.
SFO (0. til 3. klasse): 934 kr. per måned.
Klub (fra 4. klasse): 582 kr. per måned.
Morgenklub (fra 4. klasse): 104 kr. per måned.

Søskenderabat: Der ydes en moderat søskenderabat på skolepengene på 294 kr. per måned for 2. barn og 772 kr. pr. måned for 3. barn og derefter.

Der betales alle årets 12 måneder. Betaling forfalder d. 1. i hver måned.

For sen betaling: Ved udsendelse af rykker pålægges et gebyr på kr. 150 på efterfølgende måneds regning. Gebyret svarer til den udgift skolen i forbindelse med udsendelse af rykkerbrev og indbetalingskort.

Man forventes at tilmelde betalingen til PBS. Betaling via giro pålægges et gebyr på kr. 50 pr. regning til dækning af de ekstra udgifter, der er forbundet med udsendelse af girokort.

Prisregulering. Priserne pristalsreguleres årligt med virkning fra 1. august. Der tages forbehold for ekstraordinære prisreguleringer.

Bank: Andelskassen Fælleskassen, Reg. nr.: 8411 Kontonummer.: 0004169829