Priser

Forældrebetaling for skoleåret 2020-2021

Priser gældende pr. 1. august 2019

Månedlig betaling per elev:
Skolepenge (0.-6. klasse): 1282 kr. per måned.
Skolepenge (7.-9. klasse): 1572 kr. per måned.
SFO (0. til 3. klasse): 926 kr. per måned.
Klub (fra 4. klasse): 576 kr. per måned.
Morgenklub (fra 4. klasse): 102 kr. per måned.

Søskenderabat: Der ydes en moderat søskenderabat på skolepengene på 290 kr. per måned for 2. barn og 764 kr. pr. måned for 3. barn og derefter.

Der betales alle årets 12 måneder. Betaling forfalder d. 1. i hver måned.

For sen betaling: Ved udsendelse af rykker pålægges et gebyr på kr. 150 på efterfølgende måneds regning. Gebyret svarer til den udgift skolen i forbindelse med udsendelse af rykkerbrev og indbetalingskort.

Man forventes at tilmelde betalingen til PBS. Betaling via giro pålægges et gebyr på kr. 50 pr. regning til dækning af de ekstra udgifter, der er forbundet med udsendelse af girokort.

Prisregulering. Priserne pristalsreguleres årligt med virkning fra 1. august. Der tages forbehold for ekstraordinære prisreguleringer.

Bank: Andelskassen Fælleskassen, Reg. nr.: 8411 Kontonummer.: 0004169829