Priser

Forældrebetaling for skoleåret 2022-2023

Priser gældende pr. 1. august 2022

Månedlig betaling per elev:
Skolepenge (0.-6. klasse): 1.382 kr. pr. måned.
Skolepenge (7.-9. klasse): 1.694 kr. pr. måned.
SFO (0. til 3. klasse): 996 kr. pr. måned.
Klub (fra 4. klasse): 620 kr. pr. måned.
Morgenklub (fra 4. klasse): 110 kr. pr. måned.

Søskenderabat: Der ydes en moderat søskenderabat på skolepengene på 314 kr. pr. måned for 2. barn og 824 kr. pr. måned for 3. barn og derefter.

Der betales alle årets 12 måneder. Betaling forfalder d. 1. i hver måned.

For sen betaling: Ved udsendelse af rykker pålægges et gebyr på kr. 150 på efterfølgende måneds regning. Gebyret svarer til den udgift skolen i forbindelse med udsendelse af rykkerbrev og indbetalingskort.

Man forventes at tilmelde betalingen til PBS. Betaling via giro pålægges et gebyr på kr. 50 pr. regning til dækning af de ekstra udgifter, der er forbundet med udsendelse af girokort.

Prisregulering. Priserne pristalsreguleres årligt med virkning fra 1. august. Der tages forbehold for ekstraordinære prisreguleringer.

Bank: Andelskassen Fælleskassen, Reg. nr.: 8411 Kontonummer.: 0004169829