Klub

Klubben er Sofiehøjs fritidstilbud til elever på 4. til 9. klassetrin.

Det sker i Klubben
I klubben bliver der lavet ting af filt, der bliver malet, lavet boldspil, spillet på computere, spillet bordtennis, lavet bolsjer, bål og meget mere. Vi er desuden godt i gang med at udvikle vores klubtilbud og vi vil gerne i løbet af de næste par måneder begynde at tilbyde aftenarrangementer.

Klubbens nye bålsted som blev lavet af forældrene på arbejdsdagen i 2019

Praktiske informationer

Åbningstider
Klubbens åbningstid er mandag til torsdag fra kl. 13.50 til kl. 17 og fredag fra kl. 13.50 til kl. 16.30.

Vi har også børn fra klubben der benytter sig af morgenåbnings tilbuddet mellem kl. 6.15 og 8.30 – se hvordan det foregår SFO-siden.

Lukkeuger og lukkedage
Klubben har lukket i uge 28, 29 og 30. Desuden har vi lukket følgende dage:

  • De tre dage før påske.
  • Store bededag.’
  • Fredag efter Kristi Himmelfart.
  • Fredag efter Grundlovsdag.
  • Mellem jul & nytår.