Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

I dette års rapport fortaget i juni 2017, er der overvejende positive besvarelser, og vi ser ikke grund til at udarbejde handlingsplan. Der er ganske få udsving og få elever synes der er problemer i undervisningsmiljøet. Vi har valgt at lægge fokus på at få udarbejdet en Antimobbestrategi, som også fremgår af hjemmesiden.

Undervisningsmiljøvurdering for Sofiehøj Friskole
Gennemført: 28. juni 2017
Gyldig til: 28. juni 2020

Bemærkning
Da vi havde dårlig internetforbindelse og en del fraværende elever, har vi valgt at gennemføre undervisningsmiljø-vurdering igen i  starten af skoleåret 2018-19 med handleplan.

På Sofiehøj Friskole har vi valgt at anvende det materiale som  DCUM stiller rådighed for skoler, uddannelsessteder og kommunale forvaltninger til selve målingen. Målingen til grundskolen henvender sig til folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler, specialskoler, skolefritidsordninger og kommuner.

Om materialet til trivselsmålingen
Trivselsmålingen er et gratis og fleksibelt spørgeskema- og benchmarkingsystem, der undersøger undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsessteder. Trivselsmålingen kommer omkring både de fysiske, de æstetiske og de psykiske aspekter af undervisningsmiljøet – set med elevernes øjne.

Gennem elevers besvarelse af spørgeskemaer får vi et billede af vores undervisningsmiljøs styrker og udfordringer. Dermed får vi et godt afsæt for at arbejde målrettet videre med at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø, der understøtter trivsel, læring, sundhed og sikkerhed for eksempel i forbindelse med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, UMV.

Besvarelserne er inddelt i 2 grupper:

  • 0. – 3. klasse  (i skoleåret 2016-17) består af 29 spørgsmål
  • 5. – 9. klasse består af 49 spørgsmål

Der spørges inden for temaerne: Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration, ro og orden og fysiske og æstetiske omgivelser.
I 0.  – 3. klasse har 91 % af eleverne svaret. 9 % var enten på ferie, syge eller på anden måde forhindret i at svare på de dage, hvor undersøgelsen fandt sted.

Rapport for 0. – 3. klasse
Rapport for 4. – 9. klasse