Gensidig respekt

Ved værdien gensidig respekt forstår vi:

 • At respektere, lytte til og anerkende de personer man er sammen med og at bruge et værdigt og
  positivt sprog også i kommunikationen på intra
 • At arbejde på at danne gode, sunde relationer til hinanden
 • At respektere de få regler, der gælder på Sofiehøj Friskole
 • At respektere og sætte pris på de omgivelser man er i og passe godt på dem
 • At være nysgerrig og åben overfor hinanden
 • For at behandle alle lige, må man behandle alle forskelligt
 • At der udvises tillid og åbenhed til hinanden; lærer – elever, lærer – ledelsen, lærer – forældre

For at sikre gensidig respekt på vores skole vil vi:

 • Møde eleverne med positive forventninger og lydhørhed
 • Tilstræbe mindste indgribens princip, hvor mundtlig kommunikation for sammen at finde løsninger er første skridt
 • Sørge for at evt. sanktioner står i et rimeligt forhold til den forseelse, som eleven har begået, så den altid vurderes i forhold til blandt andet elevens alder, forseelsens grovhed med videre.
 • Omtale elever, forældre, kolleger, ledelse og beslutninger loyalt og respektfuldt i andres påhør, for derigennem at fremstå som gode rollemodeller
 • Komme velforberedte til undervisningen
 • Sørge for at alle udviser forståelse for elever, der går til psykolog, talekonsulent, specialundervisning og i det hele taget udvikle et tolerant syn på de udfordringer hver enkelt har
 • Møde hinanden med ordentlighed og søge løsninger