Sundheds- og tandpleje

Sundspleje
Sundhedsplejen varetages af Lejre kommune på samme vis som i folkeskolerne. I Lejre kommune omfatter det kontakt med eleverne når der er på 0., 2., 5. og 9. klassetrin. Der er tilknyttet en fast sundhedsplejerske til Sofiehøj Friskole. Sundhedsplejen har pt. konsultationer i Birkens længe. (Nabo til skolen)

Tandpleje
Tandplejen, der varetages af kommunen, er ikke knyttet til barnets skole. Der er således ikke forskel på, om barnet går i kommuneskole eller på Sofiehøj Friskole.