Sygdom / fravær

Ved elevers fravær skrives i elevens elektroniske kontaktbog før kl. 8.15.

Planlagt fravær uden for skolens ferier meddeles i mail via intra: 1-2 dag til klasselærer.

Hvis der er tale om 3 dage eller derover anmodes der om fri hos skoleleder via mail på intra.