Undervisningsplaner

Undervisningsministeriet udgiver materiale om pensum og målsætninger under overskriften Forenklede Fælles Mål.

Materialet fastlægger hvert fags formål, trinmål og slutmål.

Undervisningen på Sofiehøj Friskole følger disse mål.

Undervisningsplaner kan hentes her… 

Filen er en zip fil og indeholder alle klassetrin. Når filen er hentet skal du pakke filen ud.