Undervisningsplaner

Undervisningsministeriet udgiver materiale om pensum og målsætninger under overskriften Forenklede Fælles Mål.

Materialet fastlægger hvert fags formål, trinmål og slutmål.

Undervisningen på Sofiehøj Friskole følger disse mål.

Undervisningsplaner kan hentes her… De seneste undervisningsplaner er lagt op den 26. oktober 2022

Filen er en zip fil og indeholder alle klassetrin. Når filen er hentet skal du pakke filen ud.