Hvem er vi?

 

Vores elever – hvem er de, og hvor bor de?

190 glade børn møder op på Sofiehøj hver dag. Vi har jævnligt børn som siger: “Det gode ved at gå på Sofiehøj er, at her lærer jeg noget.”

Hvem er vores børn?

Vores børn er døtre og sønner af tømrere, ekspedienter, piloter, filmfolk, socialpædagoger, sygeplejersker, lastbilchauffører, lærere, butiksejere, elektrikere, direktører, landbrugere, bankfolk, forfattere, musikere, gartnere, sælgere, laboranter, HR-folk, it-nørder, politibetjente, og mange mange flere. Vi er forskellige, og det er vores familier også.

Hvor bor vores børn?

Det barn der bor tættest på skolen, har bopæl 50 meter væk. Det barn der bor længst væk fra skolen, bor 26 kilometer væk. Vi dækker således oplandet i en radius på cirka 25 kilometer fra Hornsherredvej 446. Mange af børnene bor i Kirke Hyllinge eller i Skibby eller i nogle af de mange små landsbyer, som omgiver skolen. Nogle børn går eller cykler selv i skole, mange børn bliver kørt i skole af deres forældre, og andre børn tager flexbus eller bus i skole.

Vores forældre & bestyrelse

Kendetegnende for vores forældre er høj tillid og ejerskab til skolen

Vores forældre

Vi har et tæt samarbejde med forældrene. Når der er kommunikation og sammenhæng mellem skole og hjem, så udvikler barnet sig bedst. Nogle af vores forældre er meget aktive, andre forældre mindre aktive, men alle bidrager til fællesskabet. Vi har en tydelig forventning om, at forældrene deltager i deres børns skolegang, med alt hvad dette indebærer.

 

Vores bestyrelse

Bestyrelsen er skolens øverste ledelsesorgan

Vores lærere

Vi har prioriteret at ansætte personale med erfaring og lærere, der har linjefag i det de underviser i. I sfo og klub har vi valgt overvejende at have uddannede pædagoger.      

Du kan i menuen “om skolen” se vores bestyrelse og personale.