Værdigrundlag


På Sofiehøj Friskole har vi i 2017 haft en proces, hvor vi har arbejdet med skolens værdigrundlag. Det har været naturligt, idet skolen nu har 5 år på bagen, og nu har fundet sit pædagogiske og didaktiske fodfæste. Bestyrelsen, personale, forældre og ledelse har i forskellige fora drøftet hvilke værdier vi kan stå inde for og som give mening for os, på en måde så der er sammenhæng mellem hvad vi siger og hvad vi gør.

I kan læse mere om hvordan vi forstår de 5 værdier, og hvordan vi ønsker at understøtte dem her:  De 5 værdier

Forældres rolle og ansvar i forhold til at understøtte skolens værdier og det daglige skoleliv fremgår af retningslinjerne for skole-hjem-samarbejdet.