Indmeldelse i skolen

På Sofiehøj Friskole er alle velkomne, når vi i fællesskab har sikret os, at Sofiehøj Friskole er det rette tilbud for dit barn. Vi har én klasse pr. årgang med max. 22 elever. Det betyder, at vi desværre langt fra kan tilbyde alle elever en plads på skolen.

Skolestart i børnehaveklassen
Hvis forældre ønsker deres barn optaget på Sofiehøj fra skolestart i børnehaveklasse, foregår det sådan:

  • Indmeldelsesskemaet udfyldes, underskrives af begge forældre og afleveres på skolens kontor, lægges i skolens postkasse eller sendes med posten. Samtidig indbetales 500,-kr. i indmeldelsesgebyr til skolens konto: Reg: 8411 Konto: 0004169829. Når vi har modtaget indmeldelsesskemaet og indmeldelsesgebyret, er barnet skrevet op til en plads, og I vil blive kontaktet.
  • Primo oktober året før skolestart afholdes informationsmøde, hvor forældre deltager. Derefter indbetales depositum i løbet af oktober måned.
  • Skolen giver forældre besked om optagelse ultimo november.

Senere skolestart
Hvis forældre ønsker deres barn/børn optaget på Sofiehøj på et andet tidspunkt end ved første skoledag i børnehaveklasse, foregår det sådan:

  • Der rettes henvendelse til skolens leder for aftale om en personlig samtale mellem forældrene og skolelederen. For elever i 7.-9. klasse deltager eleven også i samtalen.
  • Eleven inviteres på 5 besøgsdage på skolen. Dette giver mulighed for en fælles tænkeproces, hvor vi får afdækket, om der er et godt match.
  • Derefter tager skolen kontakt inden for 2 dage med aftale om eventuel startdato.
  • Der udfyldes indmeldelsesskema og indbetales indmeldelsesgebyr, depositum og skolepenge.

I alle tilfælde udvælger vi ikke alene elever ud fra ”først til mølle”-princippet. Der tages altid hensyn til følgende:

  • Helhedsvurdering af gruppens sammensætning
  • Fornuftig fordeling mellem drenge og piger i klassen
  • Søskendefordel (som er gældende hvis barnet er skrevet op senest et år før skolestart).

Vi indskriver børn løbende, men man er først elev på skolen når:

Bemærk, at indmeldelsesgebyret ikke tilbagebetales selvom eleven ikke optages.

En forudsætning for optagelsen er, at forældrene erklærer sig enige i skolens værdigrundlag og aktivt vil tage del i skolens liv.

Skolepengene betales via PBS.

Husk at ved fælles forældremyndighed, skal både mor og far skrive under på indskrivningen.

Venteliste
Hvis der allerede er 22 elever i en klasse, kan man blive skrevet på venteliste. Det gøres ved, at man retter henvendelse til skolen. Ved optagelse på ventelisten skal der indbetales kr. 500. Det er en god idé, at få indmeldt sit barn så snart man har besluttet sig for Sofiehøj.

Depositum
Ved barnets skolestart indbetales et depositum på kr. 3.000 der refunderes når barnet forlader skolen. Der kan dog fradrages for udestående skolepenge, bortkomne bøger o.lign. Der kan også indgås aftale mellem forældre og skole om anden anvendelse af beløbet.

Hvis forældre, i perioden ultimo oktober året før skolestart og frem til 6. september det år barnet starter, vælger at barnet ikke skal gå på Sofiehøj alligevel, tilbagebetales depositummet ikke.

Er der tvivl eller spørgsmål, er man altid velkommen til at ringe til skolen.

På gensyn på Sofiehøj Friskole!

Bank: Andelskassen Fælleskassen, Reg. nr.: 8411 Kontonummer.: 0004169829