Udmeldelse

Retningslinier for udmeldelse af et barn fra SFO eller klub:

  • Forældre kan udmelde deres barn med 4 ugers varsel til den 1. i en måned.
  • Udmeldelsen skal være skriftlig og sendes til skolens kontor.