Mobiltelefoner

På Sofiehøj Friskole har vi følgende retningslinjer for brug af vores mobiltelefoner:

0-3. klasse:

Mobiltelefoner er ikke fremme i skoletiden (og dermed heller ikke i frikvarterer og heller ikke i SFO-tiden) Telefonerne er slukket i tidsrummet 8.25-13.50. Hvis eleven har mobiltelefon med i skole, stilles den i mobilhotel ved timens start.

4. – 6. klasse:

Mobiltelefoner er ikke fremme i skoletiden (og dermed heller ikke i frikvarterer) og telefonerne er slukket i undervisningstiden. Telefonerne kan bruges, hvis det er efter aftale med lærer. Hvis eleven har mobiltelefon med i skole, stilles den i mobilhotel ved timens start.

7. – 9.  klasse:

Hvis eleven har mobiltelefon med i skole, stilles den i mobilhotel ved timens start. Telefonerne kan bruges i undervisningen, hvis det er efter aftale med lærer. Hvis I som forældre ekstraordinært har brug for at komme i kontakt med barnet, rettes henvendelse til kontoret eller barnets lærer.