Det hele menneske

Ved værdien det hele menneske forstår vi:

 • At eleven er rolig, kan bevare overblikket, reagerer relevant, er realistisk og tør sige sin mening, når det er tid for det og er god til at lytte og forstå
 •  Et menneske i balance/ et menneske der ved, hvem han/hun er og dermed reagerer ud fra en kerne, uanset hvem man er sammen med og uanset kontekst
 • At eleven udvikler en kropslig bevidsthed, så man er i kontakt med både hoved og krop
 • At eleven bevarer nysgerrighed, undren og mod på nye ting
 • At eleven har glæden ved at fordybe sig og skabe
 • At eleven har tillid til egne evner
 • At eleven kan sige fra
 • At eleven evner selvrefleksion
 • At eleven kan tænke ud af boksen
 • At eleven kan se de andres styrker/det gode hos andre

For at fremme udvikling af det hele menneske på vores skole vil vi:

 • Give eleverne mulighed for fordybelse bl.a. i de anderledes uger
 • Gøre eleverne parate til at håndtere konflikter og hjælpe dem med at håndtere nederlag ved at udføre AKT-arbejde i klasserne
 • Organisere undervisningen på en måde, så der anvendes forskellige læringsstile forskellige indfaldsvinkler til det faglige stof som eksempler der på kan nævnes: CL, de 7 intelligenser, bevægelsespauser, anderledes uger og brugen af håndfonemer
 • Vægte de praktisk-musiske fag højt på mellemtrinnet ved at sørge for høj faglighed i de praktisk-musiske fag
 • Vægte det boglige, det musiske og det kreative, således at der gives plads til fagene i skemaerne