Vision for SFO og klub

Vision for SFO og klub

Vi finder det vigtigt at børnene har indflydelse på deres hverdag og får mulighed for at udfolde sig på eget initiativ. Så vidt det er muligt, imødekommer vi børnenes ønsker ved at skabe rum og rammer til udvikling af deres ideer.

Vi inddrager børnene i alle aktiviteter, skaber rammer, hvor det er okay at fejle, anerkender at alle er forskellige, laver aktiviteter som understøtter børnenes udvikling i at mestre egne færdigheder. Vi lærer børnene at turde/kunne sige til og fra, hjælper dem til at blive selvstændige mennesker, være en god ven og tage ansvar for fællesskabet.