Buskort

Skolekort

For skoleåret 2018-2019 vil det være muligt for alle forældre på Sofiehøj Friskole, at ansøge om Skolekort på Rejsekort til deres børns befordring mellem skole og hjem. Det Skolekort på Rejsekort man får udleveret, er kun til transport mellem skole og hjem (dvs. elevens folkeregister-adresse). Der kan køres på hverdage indtil kl. 19.00, men ikke i weekender, på helligdage, i juli måned og mellem jul og nytår.

Læs mere her…

Ansøgning

Hvis buskortet skal være klar til første skoledag, skal ansøgningen afleveres på skolens kontor eller sendes via forældreIntra senest den 15. juni 2019

Alle elevens data skal udfyldes korrekt og tydeligt. Derudover udfyldes dato og forældre underskrift af den der har forældremyndigheden.

Der ansøges om Skolekort på Rejsekort for hele skoleåret. Starter man på skolen efter skolestart, eller først ønsker skolekort senere, skrives en ansøgningsdato.  

Hent samtykke erklæringen her…

Samtykke

Ansøgningen og samtykkeerklæringen skal underskrives for at der kan ansøges om Skolekort på Rejsekort. 

Betaling

Betaling for Skolekortet betales til skolens konto reg. nr.: 8411 konto nr.: 0004169829.

Når vi har modtaget betaling for Skolekort på Rejsekort udleveres det til eleven på skolen.

I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på at såfremt man bestiller, men ikke afhenter kortet, akkrediteres man alligevel for den pågældende udgift, der er i forbindelse med kortet.

Priser

Kortet koster 50 kr., men er indregnet i de nedenstående priser. Kortet holder i 5 år og husker I at gemme kortet, koster det ikke yderligere 50 kr. Når vi så bestiller til samme elev næste skoleår, vil den bestilte periode lægges elektronisk ud på kortet når eleven checker ind.

Alle nye kort koster 50 kr. – f.eks. hvis et kort er bortkommet og der skal genbestilles.