PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sofiehøj Friskoles elever har samme ret til  pædagogisk-psykologisk rådgivning fra Lejre kommune som alle andre skoleelever i Lejre kommune. Retten til rådgivning gælder alle elever uanset bopælskommune.

PPR arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år. Vi har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk.

PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unge 0-18 år.

Vi har særlig fokus på børns sociale og følelsesmæssige udvikling, på deres sprog, kommunikation, sanser, motorik og indlæring. Vi er opmærksomme på fællesskabets betydning for den enkeltes trivsel og udvikling.

Medarbejdergruppen består af psykologer, tale-hørekonsulenter, ergoterapeuter, special- og socialkonsulenter samt en sekretær.

Hvad laver PPR, og hvordan arbejder vi?

Første kontakt med os vil altid være i et dialogmøde med jer og jeres barns institution, skole eller dagpleje. Formålet er, at vi drøfter de ressourcer og udfordringer jeres barn er i. Vi aftaler på mødet, hvordan vi sammen bedst muligt hjælper jeres barn.

Eksempler på forløb

  • Fortsatte dialogmøder (op til tre møder uden at barnet registreres i PPR)
  • Samtaler med børn/forældre/familier mv.
  • Konsultativ bistand til netværk
  • Rådgivning/udredning og supervision
  • Kursusvirksomhed
  • Søskendenetværksforløb

Referencer: