Lejrskoler

Vi er glade for vores lejrskoler på Sofiehøj Friskole! Det er ikke mange børn, der oplever så mange lejrskoler
i et skoleforløb, som Sofiehøjs børn gør.

Der bliver lagt enorme mængder af energi og ressourcer i vores lejrskoler, så hvorfor gør vi det? Lejrskolerne er én af de aktiviteter, der understøtter, at vi på Sofiehøj Friskole prioriterer fællesskab og sammenhold højt. Fællesskabet er centralt i skolens værdigrundlag.

Lejrskoler er en del af undervisningen, og som udgangspunkt deltager alle skolens elever i hele lejrskolen. Vi ser således ikke lejrskolerne som en valgmulighed, der kan fravælges, men som en central del af den samlede pakke, når man har valgt Sofiehøj.

Vi vægter, at der er tid og råd til at rejse ud med eleverne og lade dem undres. En lejrskole er fuld af liv, oplevelser, måske enkelte knubs og nye venskaber. Når eleverne er ude i verden, væk fra de kendte rammer og rutiner, er der mulighed for at udfordre, udforske og sætte spørgsmålstegn ved bestående tanker og det vante. Det giver udsyn og indblik, der øger elevernes tolerance og nysgerrighed. Vi tror på, at disse oplevelser og erfaringer ude i ”den virkelige verden” sætter positive spor, både i forhold til klassens fællesskab og den enkelte elevs trivsel og selvværd. Yderligere bidrager turene og det arbejde, der går forud til en væsentlig faglig kunnen hos eleverne.

Når vi skal afsted på lejrskole oplever vi i dagene op til afgang, at der opstår diskussioner om, hvorvidt ens barn skal overnatte på lejrskolen. En del af en lærer og pædagogs faglighed er, at vi er vant til at tackle børn, der bliver kede af det, savner
nogle, er trætte, er vådliggere, går i søvne, er sensitive, eller på anden måde har brug for en hånd eller ekstra opmærksomhed og omsorg, og alle er opsatte på at hjælpe til, så også disse børn oplever succes og vokser, fordi de rent faktisk godt kan klare vanskeligheder.

Derfor har vi i personalegruppen og i bestyrelsen valgt, at formulere hvordan rammerne for deltagelse på vores lejrskoler er:
Hvis barnet forsøger, men ikke kan sove på lejrskolen, sørger klasselærer for at kontakte forældre for at barnet hentes hjem. Vi ønsker ikke at fastholde barnet en vanskelig situation, idet det ikke er godt for barnet eller for de øvrige børn. Det er en voksen til voksenaftale, som barnet ikke involveres i før turen, så barnet ikke på forhånd giver op på udfordringen. Når barnet er hentet hjem er lejren slut, og man bliver hjemme resten af tiden. Denne beslutning er truffet, fordi det også betydning for klassekammeraterne, når
en elev hentes hjem.

Af hensyn til alle skolens børn, gør vi ikke et stort nummer ud af det. Alle har noget, der er svært, og dette er én ting. At sove væk hjemmefra kan være lidt af en prøvelse. Nogle har sværere ved det end andre, men de fleste vil helst ligge i egen seng hjemme i trygge rammer sammen med dem man holder af, når man skal sove. Vi vil gerne rette fokus på de planlagte aktiviteter og samværet i fællesskabet, og da hjemve har en kedelig tendens til at smitte, giver vi det kun den nødvendige opmærksomhed.

De første lejrskoler i indskolingen indeholder – ud over værdien i sig selv – en mulighed for at øve sig i forhold til de længere ture i overbygningen. Vi håber selvfølgelig at forældre også øver adskillelse med børnene, så børnene venner sig til at sove ude. Det er det en god idé at lade sit barn prøve at sove hos kammerater, familie og venner.

Afgørende for om barnet får en positiv oplevelse er også, at forældrene oprigtigt har – og udtrykker tryghed ved dét, at barnet skal på lejrskole, så barnet mærker, at I kan se værdien af lejrskolerne og har fuld tillid til projektet.

Vi synes, vi er heldige, fordi vi kan tage eleverne med på en lejrskole med gode fysiske rammer med 25 ansatte, der har et solidt og bredt erfaringsgrundlag i at tage børn med sig på lejr. Hele skolen sitrer af forventninger og forberedelser i ugen op til, for alle vores elever skal have en rigtig god oplevelse! Der er mange positive tilbagemeldinger fra lejrskolerne. Børnene er gode at rejse med, de opfører sig godt på udebane (også) og tager hensyn til andre og hinanden. Ofte er det dén slags begivenheder, der senere i livet står klart i erindringen.

Da lejrskoler er så vigtig en del af skolen, kan I forvente, at vi indgår i samarbejde med elev og forældre, for at finde den bedste løsning for den enkelte, så man kan deltage. Vi vil derfor gerne mødes med forældre i god tid før lejrskolen, hvis der er udfordringer. På mødet lægger vi sammen en strategi for tiltag, der kan bidrage til at gøre det rart at deltage. Mange gange har vi oplevet, at børn der har svært ved at sove ude klarer det og vokser. Vi tager hvert år trætte – men glade hjem med mange gode oplevelser i bagagen!

Retningslinjerne er revideret i april 2018