Faglighed

Ved værdien faglighed forstår vi:

 • At eleven kan fordybe sig i et fagligt stof
 • At eleven har udviklet en indre motivation for at lære (nysgerrig og eksperimenterende, at forholde sig aktivt til sin skolegang, læringslyst)
 • At eleven har udviklet gode arbejdsrutiner (omhu, at kunne holde styr på sine ting, være klar til undervisning, kunne disponere sin tid i forhold til opgaverne)
 • At eleven har gode sociale kompetencer (høj social bevidsthed, se andres behov, tage hensyn til andre, er tryg og glad for kammerater og voksne, godt selvværd og høj selvindsigt)
 • At elevens fulde potentiale udvikles (at sætte sig mål, at arbejde systematisk for at nå målene, at sætte sig selv i spil og bidrage aktivt i undervisningen)
 • At eleven klarer sig godt i prøver og tests, men at hovedfokus lægges på den enkelte elevs proces i læringsprocesser

For at fremme udviklingen af høj faglighed vil vi sikre:

 • Engagerede voksne, der har ambitioner på barnets vegne (forældre, der er nysgerrige og opbakkende og lærere og pædagoger, der er nærværende og dygtige)
 • Lærere der holder sig fagligt ajour og har et fagligt overskud inden for sit fagområde (kurser, videndeling, kompetencejustering og kollegial sparring)
 • At der er blik for den enkelte elevs kompetencer
 • At mål tydeliggøres og italesættes (evalueringskultur, elevsamtaler, skole-hjemsamtaler)
 • At undervisningen tager udgangspunkt i elevernes livsverden samtidig med at den vækker nysgerrighed og undren på nye områder (bygge på elevernes forforståelse og give bredere udsyn)
 • Velforberedt og kompetent undervisning, hvor der er varierede undervisningsformer (ture ud af huset, anderledes uger, forskellige læringsstile, mulighed for afvekslende arbejdsformer)
 • Stærk klasseledelse (gode lærer-elevrelationer, tydelig rammesætning, struktur og arbejdsro)
 • Undervisningsparate elever (passende modenhedsniveau, robusthed, at søvn og kost er i orden)
 • Gode rammer og materialer (inspirerende og indbydende)
 • Stabilt personale (godt arbejdsmiljø og en velfungerende og fleksibel personalegruppe)
 • Anerkendende og ressourceorienteret tilgang til eleverne, der er præget af positive forventninger