Vi har ledige pladser, er du vores nye elev ?

Published by Elisabeth Haulund on

Skal dit barn skifte skole er Sofiehøj Friskole måske det rette sted…

Hvorfor vælge Sofiehøj Friskole ?

  • Fællesskabet spiller en stor rolle både i klasserne og i det store fællesskab på hele skolen. Vi har fælles morgensamling 3 gange om ugen og et omfattende lejrskoleprogram.
  • Vi stiller krav til vores forældre om at tage ejerskab til skolen bl.a. ved at deltage i fester, møder, arbejdslørdage og ved foredrag. I det hele taget bidrage aktivt til at Sofiehøj fortsat er et godt sted at være.
  • Vi har linjefagsuddannede lærere med undervisningserfaring. Vi prioriterer at lærerne har gode kompetencer inden for klasseledelse.
  • Vi har afsluttende prøver efter 9. klassetrin med afgangsprøver i den samme fagrække som i folkeskolen. To gange årligt får eleverne en test i dansk og matematik, for at give den enkelte lærer et arbejdsredskab i sin planlægning af undervisningsindholdet.
  • Praktisk-musiske og kreative fag prioriteres højt især på 4.-6. klassetrin.
  • Skoledagens længde levner tid til fritidsinteresser og leg i SFO eller klub.
  • Skolens størrelse. Vi har eet spor fra 0.-9. klasse. Vi optager max. 22 elever i klasserne. Det giver os en reel mulighed for at nå rundt om det enkelte barn.

Sofiehøj Friskole har enkelte ledige pladser på nogle af klassetrinnene i indeværende og næste skoleår.

Kontakt skoleleder Elisabeth Haulund på tlf.:4640 0172 eller 2279 9060 og aftal tid for en snak og rundvisning.

Categories: Nyheder