Priser

Forældrebetaling for skoleåret 2017-2018

Priser gældende pr. 1. august 2017

Månedlig betaling per elev:
Skolepenge (0.-6. klasse): 1260 kr. per måned.
Skolepenge (7.-9. klasse): 1540 kr. per måned.
SFO (0. til 3. klasse): 830 kr. per måned.
Klub (fra 4. klasse): 520 kr. per måned.
Morgenklub (fra 4. klasse): 95 kr. per måned.

Søskenderabat: Der ydes en moderat søskenderabat på skolepengene – kontakt skolens kontor herom.

Der betales alle årets 12 måneder. Betaling forfalder d. 1. i hver måned.

For sen betaling: Ved udsendelse af rykker pålægges et gebyr på kr. 150 på efterfølgende måneds regning. Gebyret svarer til den udgift skolen i forbindelse med udsendelse af rykkerbrev og indbetalingskort.

Man forventes at tilmelde betalingen til PBS. Betaling via giro pålægges et gebyr på kr. 50 pr. regning til dækning af de ekstra udgifter, der er forbundet med udsendelse af girokort.

Prisregulering. Priserne pristalsreguleres årligt med virkning fra 1. august. Der tages forbehold for ekstraordinære prisreguleringer.

Print Friendly, PDF & Email