Sundheds- og tandpleje

Sundspleje
Sundhedsplejen varetages af Lejre kommune på samme vis som i folkeskolerne. I Lejre kommune omfatter det kontakt med eleverne når der er på 0., 2., 5. og 9. klassetrin. Der er tilknyttet en fast sundhedsplejerske til Sofiehøj Friskole. Sundhedsplejersken har kontor på 1. sal i “Niels Bohr Instituttet.”

Tandpleje
Tandplejen, der varetages af kommunen, er ikke knyttet til barnets skole. Der er således ikke forskel på, om barnet går i kommuneskole eller på Sofiehøj Friskole: Man vil fortsat blive indkaldt til konsultation på Præstemarksvej i Kr. Hyllinge.

Print Friendly, PDF & Email