Værdigrundlag

Formålet med skolens virke er at give vores børn LÆRING FOR LIVET gennem de bedste sociale og faglige forudsætninger, hvor kerneværdierne er fællesskab, et højt fagligt niveau og gensidig respekt.

Baseret på den lokale forankring tilbyder skolen trygge rammer for børnene med nærværende voksne. Skolen vil være et sted, hvor børnene glæder sig til at komme og vil give børnene lysten til at lære og lære fra sig, samt tro på egne og andres evner – en skole for livet, der støtter op om det hele menneske.

Skolen tilbyder undervisning fra 0. til 9. klasse baseret på høj faglighed – både i grundfagene og de praktiske/musiske fag. Gennem brug af forskellige læringsformer og undervisningsdifferentiering tilpasses undervisningen til den enkelte elevs behov, så f.eks. både drenge og piger stortrives på skolen.

Den omgivende natur vil i høj grad blive inddraget i undervisningen, samt i fritiden til leg og motion. Børnene styrkes i deres forståelse af bæredygtighed– lokalt og globalt.

Skolen lægger vægt på et stort forældreengagement og -ansvar i dagligdagen. Et stærkt sammenhold mellem forældrene skaber tryghed og trivsel for børnene. Det forpligtende fællesskab i skolen gør, at børnene trives fysisk og psykisk. Skolen er uafhængig af politiske og religiøse interesser. Årets gang markeres af en række fælles arrangementer for alle klassetrin.

Lokal forankring Anvendelse af de særlige muligheder, det lille lokalmiljø rummer, såsom overskuelighed, fleksibilitet og nærhed. Høj integration af lokalsamfundets professioner og værdier i undervisningen. I samarbejde med børnehave og forældre, anvendes vores nære miljø til at dyrke fællesskab, omsorg, tryghed og høj social ansvarlighed

Det hele menneske Børnene styrkes i troen på sig selv og egne kompetencer i sammenspil med omgivelserne. Børnene får redskaber til at kommunikere og løse konflikter på tværs af forskelligheder. Børnene klædes på til livet efter skolen og bliver i stand til at bevare overblikket og prioritere, alt i mens opmærksomheden er rettet mod nuet. Kost, bevægelse og pauser tilrettelægges i løbet af dagen, så børnene er i optimal balance til at modtage læring og deltage socialt.

Høj faglighed Undervisningen indbyder til fordybelse og der arbejdes bevidst på at sikre refleksion på det enkelte barns niveau. Børnene, fællesskab og samarbejde udfordres optimalt tværfagligt gennem forskellige undervisningsformer og pædagogiske metoder. Undervisningen møder minimum undervisningsministeriets standarder for fagligt indhold og niveau på de enkelte klassetrin. Løbende efter- og videreuddannelse både fagligt og pædagogisk for lærere og andet personale.

Bæredygtighed En skole i balance med sig selv, det lokale og det globale samfund. Høj grad af natur, videnskab, motion, bevægelse og sundhed i undervisningen. Besøg på bæredygtige virksomheder – gerne lokale.

Print Friendly, PDF & Email