Lejrskoler

Vi er glade for vores lejrskoler på Sofiehøj Friskole! Det er ikke mange børn, der oplever så mange lejrskoler i et skoleforløb, som Sofiehøjs børn gør.

Vi prioriterer lejrskolerne højt. Det er vigtigt, at der er tid og råd til at rejse ud med eleverne og lade dem undres. En lejrskole er fuld af liv, oplevelser, måske enkelte knubs og nye venskaber. Når eleverne er ude i verden, væk fra de kendte rammer og rutiner, er der mulighed for at udfordre, udforske og sætte spørgsmålstegn ved bestående tanker og det vante. Det giver udsyn og indblik, der øger elevernes tolerance og nysgerrighed.

Vi tror på, at disse oplevelser og erfaringer ude i ”den virkelige verden” sætter positive spor, både i forhold til klassens fællesskab og den enkelte elevs trivsel og selvværd. Yderligere bidrager turene og det arbejde, der går forud til en væsentlig faglig kunnen hos eleverne.

Nedenfor er en oversigt over viften af lejrskoler på Sofiehøj. Vær opmærksom på, at vi løbende evaluerer, udvikler og tilpasser vores lejrskoler.

Fælles lejrskole for alle klasser
Én gang årligt tager hele skolen på en fælles lejrskole. Alle elever, lærere og hele det pædagogiske personale er afsted sammen. Turen har en varighed af 3 dage med 2 overnatninger. Denne tur kan forgåmed overnatning i fx telt, hytte eller andet.

2 og 3 klasse: Hyttetur
2. og 3. klasse er også afsted på en hyttetur sammen. De er væk i 3 dage med 2 overnatninger.

6. klasse: En tur til provinsen
Når man er elev på 6. klassetrin er man med på tur til Esbjerg eller en anden større købstad  i 3 dage med 2 overnatninger på vandrehjem. Hvis turen går til Esbjerg besøger vi Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet og svømmestadion. Vi tager til Ribe og tager i Ribe Domkirke og besøger Vikingecentret også beliggende i Ribe.

7 klasse: Københavnertur
I 7. klasse går turen til København med 2 overnatninger på vandrehjem. Her er vi typisk på havnerundfart og vi besøger Rosenborg, Amalienborg og Marmorkirken. Der er også en Tivolitur i forbindelse med arrangementet Faglige dage i Tivoli.

8. klasse: Ich bin en Berliner!
I 8. klasse drager vi udenlands. Turen går til Berlin med 5 overnatninger. Her ser vi naturligvis en masse af, hvad denne metropol kan byde på, men den kulturelle, sociale og sproglige dimension har stor også vægt. Det består i, at få talt en masse tysk, men også at få indblik i det tyske samfund og levemåde (Landeskunde). Vi bor i en ungdomsklub i kontakt med de tyske unge brugere. Eleverne har hjemmefra forberedt præsentationer af væsentlige steder i Berlin.

9. klasse: Klar til det store spring
I 9. klasse er eleverne på en udenlandsrejse af lidt længere varighed til en større hovedstad i eller uden for Europa. Vi er p.t. i gang med at udforme rammerne og indholdet for rejsen.

Print Friendly, PDF & Email