Indmeldelse

Vi ser forskellighed og diversitet som en styrke. At eleverne møder voksne og kammerater, der bidrager aktivt til fællesskabet med hver deres kompetencer, giver dem en spændende og farverig hverdag, der udvikler forståelse og tolerance. Derfor vil vi gerne byde alle velkommen og undervise elever fra forskellige slags hjem, med forskellige ressourcer og fra forskellige sider af samfundet.

Sofiehøj Friskole er en fri grundskole, med et spor, og med en lærer pr. klasse. Der er max. 22 elever i klasserne, og vi vægter fællesskabet højere end individet. Skolestart og et eventuelt skoleskift er en vigtig ændring i barnets liv, så for at undgå unødige skift og for at kunne tilbyde dit barn et godt skoleforløb, der også er givende for klassen, afsætter vi tid til at finde ud af, om Sofiehøj Friskole er det rette tilbud for dit barn. Dette gælder også for søskendebørn.

Det er vigtigt både for den nye familie og for skolen, at vi har mødt hinanden, og at familien kender skolens værdier, og hvad det indebærer at være forældre på skolen. Derfor er et besøg på skolen og en samtale mellem familien og skolen helt centrale elementer ved indskrivning på friskolen. Vi regner med at møde begge forældre og den kommende elev.

Skolestart i børnehaveklassen

Hvis I ønsker jeres barn optaget på Sofiehøj fra skolestart i børnehaveklasse, foregår det sådan:

Udfyld indmeldelsesskema Link til Indmeldelsesskema og samtidig betales indmeldelsesgebyr på 500 kr. til kontonummer 8411-0004169829. Ved delt forældremyndighed skal begge forældre skrive under.

I løbet af august og september måned året før skolestart inviteres I med barnet til et møde med skolelederen, hvor gensidige forventninger afstemmes, og hvor skolen vurderer, om vi er i stand til at indfri barnets behov i fællesskab.

Primo oktober året før skolestart afholdes fælles informationsmøde, hvor forældre deltager. I løbet af oktober indbetales depositum*. Selv om der kan være mange elever indmeldt, er det først herefter, vi kan danne klassen. Skolen giver forældre besked om optagelse ultimo november

Senere skolestart

Hvis forældre ønsker deres barn/børn optaget på Sofiehøj på et andet tidspunkt end ved første skoledag i 0.klasse, foregår det sådan:

Der rettes henvendelse til skoleleder for aftale om en personlig samtale mellem forældrene og skolelederen, efter aftale deltager eleven også i samtalen. Tlf.: 46400172 eller 22799060.

Den potentielle elev inviteres på 5 besøgsdage på skolen. Dette giver mulighed for en fælles tænkeproces, hvor vi får afdækket, om der er et godt match. Efter den sidste besøgsdag tager skolen kontakt med aftale om eventuel startdato.
Der udfyldes indmeldelsesskema og indbetales indmeldelsesgebyr, depositum og skolepenge.

I alle tilfælde udvælger vi ikke alene elever ud fra ”først til mølle”-princippet. Der tages også hensyn til følgende:

  • at der er overensstemmelse mellem skolen og hjemmets forventninger og værdier
  • en helhedsvurdering af gruppens sammensætning
  • om vi skønner, vi er det rette tilbud for jeres barn
  • at der er en fornuftig fordeling mellem drenge og piger i klassen
  • søskendefordel

Bemærk, at søskendefordel kun er gældende, hvis barnet er skrevet op senest et år før skolestart.

Vi indskriver børn løbende, men først når indmeldelsesskema, indmeldelsesgebyr og depositum er betalt, er man elev på skolen. Indmeldelsesgebyret betales ikke tilbage hvis eleven ikke optages.
Skolepengene betales via PBS.

Hvis der allerede er 22 elever i en klasse, kan man blive skrevet på venteliste. Det gøres ved, at man retter henvendelse til skolen. Ved optagelse på ventelisten skal der indbetales 500,-kr. Det er en god idé, at få indmeldt sit barn så snart man har besluttet sig for Sofiehøj. Vi har på nuværende tidspunkt elever indmeldt til skolestart i 2023.

* Depositummet får man retur, når barnet ikke længere er indskrevet som elev hos os uanset om det er midt i skoleforløbet eller efter 9. klasse. Hvis barnet ikke får plads fra skolestart, tilbagebetales beløbet. Depositummet opkræves som en sikkerhed for skolen i tilfælde af manglende indbetaling af skolepenge, bortkomne bøger eller andet. Det sker yderst sjældent, at der gøres brug af depositummet.

Er der tvivl eller spørgsmål, er man altid velkommen til at ringe til skolen.

På gensyn på Sofiehøj Friskole!

Print Friendly, PDF & Email