Hvorfor er Sofiehøj et godt valg til dit barn?

Vi optager op til 22 elever på alle klassetrin fra 0.-9. klasse. Det giver os en reel mulighed for at nå rundt om det enkelte barn.

På Sofiehøj Friskole er der ansat lærere, der har linjefag i dét de underviser i. Det gælder for primærfagene, dansk, matematik. engelsk, tysk og fysik, men også i en lang række mindre timetunge fag har vi ansat linjefagsuddannede lærere. Ydermere har vi prioriteret at ansætte lærere med en solid undervisningserfaring, så vi sikrer at kompetencerne inden for klasseledelse er i orden.

Elevernes skoledag har en rimelig længde, der levner tid til fritidsinteresser og leg i SFO eller klub. Fx. møder 0.-3. kl. hver dag kl. 8.30-13.50.

Vi afslutter skoleforløbet efter 9. klassetrin med afgangsprøven i den samme fagrække som i folkeskolen. Vi tester eleverne på alle klassetrin i dansk og matematik, for at give den enkelte lærer et arbejdsredskab i sin planlægning af undervisningsindholdet.

Lejrskoler er en vigtig del af vores undervisning, og alle elever er på lejrskole hvert år på én eller to ture (se rejseprogrammet her).

Vi planlægger vore aktiviteter, så fællesskabet får en stor værdi. Vi har positive forventninger til hinanden og ambitioner på egne og elevernes vegne.

Som forældre til børn på Sofiehøj Friskole indgår man i et større fællesskab, hvor man bidrager aktivt med sine kompetencer, så skolen fortsat udvikler sig i en positiv retning. Man kan stille spørgsmål og forvente at få kvalificerede svar.

Overbygningen har fra i år fået deres egen afdeling. Vi har utrolig dejlige rammer såvel ude som inde – kom og se!

Vi har ventelister, men p.t. er der endnu ledige pladser til piger i børnehaveklassen, 6. kl.,  og i 8. klasse .

Kontakt skoleleder Elisabeth Haulund for aftale på: 46460172 eller 22799060.

Print Friendly, PDF & Email