Befordringstilskud

Der afsættes hvert år midler på Finansloven til at yde tilskud til elevers befordring. Midlerne forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler.

Hvem kan søge fripladstilskud?
Ansøgningsberettigede er alle elever pr. 5. september i pågældende skoleår, og der søges for et skoleår ad gangen. Selve ansøgningen til Fordelingssekretariatet foretages af skolen efter denne dato. Tildeling af befordringstilskud afhænger af afstanden fra elevens folkeregisteradresse til skolen.

Hvordan søger man?
Der søges om tilskud via skolen.

Hvem betales tilskuddet til?
Tilskuddet udbetales til skolen, der fordeler midlerne mellem de tilskudsberettigede.

VIGTIGT: De afsatte midler på Finansloven har de seneste år kun dækket en lille del af det samlede tilskudsbehov på landets frie grundskoler hvilket vil sige, at skolerne, og dermed ansøgerne, kun modtager en del af det beløb, som de afstanden mellem hjem og skole egenlig berettiger til.

Spørgsmål vedr. befordringsfradrag kan rettes til skolens kontor.

 

 

Print Friendly, PDF & Email