Alle indlæg af Claus Hobel

9. klasse rejser til USA

Vi har i år valgt at lade 9.klasses studietur gå til USA. Turen varer 13, dage og de første 4 dage er vi i Washington. Derefter tager vi til Columbia NC, hvor eleverne følger og deltager i undervisningen på Columbia High School i en uge.

Målet med turen er mangesidet.

Engelsksprogligt giver det eleverne mulighed for at udvikling gennem daglig brug af sproget i 12 dage. De bliver hurtigt bedre til naturligt at sætte sætninger sammen, og flytter mange ord fra det passive ordforråd over i det aktive. Samtidig styrkes elevernes grammatik og fornemmelse for nutid og datid. Det giver stor selvtillid at opleve at kunne kommunikere på et fremmed sprog.

Turen giver også mulighed for en større forståelse for historiske/ samfundsfaglige emner. Specielt i Washington, hvor der er rig mulighed opleve amerikansk historisk selvforståelse og erfare amerikansk politisk kultur. De får  dybere kendskab til det amerikanske politiske og juridiske system samt en begyndende forståelse for forskellene på den danske/ europæiske og amerikanske opfattelse af stat og individ.

Endelig er turen en dannelsesrejse. Ved at spejle sig i andre i en anderledes hverdag lærer eleverne meget om sig selv, egne normer og værdier. Dermed øges bevidstheden om, hvad de sætter pris på, men også hvad der kunne være anderledens og måske bedre.

Målet for denne tur er at eleverne på Sofiehøj Friskole kommer ud af deres komfort-zone, bliver udfordret, lærer sig selv og andre bedre at kende og vokser som mennesker.

 

9. klasse forbereder sig til deres USA tur
9. klasse forbereder sig til deres USA tur

Følg tur her