Priser

Forældrebetaling for skoleåret 2018-2019

Priser gældende pr. 1. august 2018

Månedlig betaling per elev:
Skolepenge (0.-6. klasse): 1270 kr. per måned.
Skolepenge (7.-9. klasse): 1556 kr. per måned.
SFO (0. til 3. klasse): 916 kr. per måned.
Klub (fra 4. klasse): 570 kr. per måned.
Morgenklub (fra 4. klasse): 100 kr. per måned.

Søskenderabat: Der ydes en moderat søskenderabat på skolepengene på 286 kr. per måned for 2. barn og 756 kr. pr. måned for 3. barn og derefter.

Der betales alle årets 12 måneder. Betaling forfalder d. 1. i hver måned.

For sen betaling: Ved udsendelse af rykker pålægges et gebyr på kr. 150 på efterfølgende måneds regning. Gebyret svarer til den udgift skolen i forbindelse med udsendelse af rykkerbrev og indbetalingskort.

Man forventes at tilmelde betalingen til PBS. Betaling via giro pålægges et gebyr på kr. 50 pr. regning til dækning af de ekstra udgifter, der er forbundet med udsendelse af girokort.

Prisregulering. Priserne pristalsreguleres årligt med virkning fra 1. august. Der tages forbehold for ekstraordinære prisreguleringer.