Sygdom / fravær

Forældre til elever i 0.-3. klasse skriver besked til klasselærer i den elektroniske kontaktbog på intra om morgenen. Forældre til elever i 4.-9. klasse orienterer klasselærer på intra efter endt sygefravær.