Målrettede aktiviteter

Vores fælles vision for klub og SFO

At møde hvert enkelt barn ud fra hvad ”det er” og ikke ud fra ”hvad, det kan”.

Vi værdsætter selvværd, ved at bekræfte/anerkende individet gennem vores viden om det enkelte barn og gennem vores engagement og handlinger. På den måde skaber vi tryghed og forudsigelighed for den enkelte.

Vi lægger vægt på, at børnene i deres hverdag møder et miljø med kreative processer. Derigennem skaber vi rum for selvstændig leg og udvikling.
Gennem målrettede og spontane aktiviteter udfordrer vi børnenes trang til at skabe og arbejde med selvstændige udtryk – samt dyrke, styrke og forfine interesser og kompetencer.
Vi tilbyder et miljø med plads til nærvær, leg, spontanitet og glæde.

Vi vægter traditioner og skaber rum og mulighed for, at børnenes egen kultur bliver anerkendt og kommer til udtryk.

Vi lægger vægt på, at børnene har mulighed for at bevæge sig i løbet af dagen – gennem lege og aktiviteter, samt udendørs aktiviteter på legeplads og udeområder.