Personale


Elisabeth Haulund (EH)
Skoleleder

Claus Hobel (CHO)
Viceskoleleder

Mette Kristiansen (MK)
Afdelingsleder

Cecilia Wael (CW)
Sekretær

Ditte Sommer de Jong (DJ)
Sekretær

Jonathan Weber (JW)
Pedel

Anna Merete Holm Nielsen (AN)
Lærer

Birgitte Alstrup Helander (BA)
Tilkaldevikar

Heidi Lindegaard Jørgensen (HJ)
Tilkaldevikar

Heidi Ring Christoffersen (HC)
Lærer

Helle Aaskilde (HA)
Årsvikar

Helle Brøndorf (HB)
Pædagog

Knud Dybvad Frandsen (KF)
SFO-medhjælper

Kurt Kristensen (KK)
Lærer

Linda Bachmann (LB)
Pædagog

Lone Baungaard Biehl (LBB)
Tilkaldevikar

Lotte Pazdecki (LP)
Lærer

Maj-Britt Frydkjær (MF)
Lærer

Malene Funch Jakobsen (MJ)
Lærer

Mette Kristiansen (MK)
Afdelingsleder

Nicolai Skipper (NS)
Lærer

Rikke Feld (RF)
Lærer

Sarah Helene Christiansen (SC)
Lærer

Sune Østergaard Andersen (SA)
Lærer

Thomas Reimann (TR)
Pædagogisk assistent

Tobias Wagtberg (TW)
Lærer