Hvorfor Sofiehøj Friskole?

Published by Henrik Kirkestrup on

Hvorfor vælge Sofiehøj Friskole?

 

  • Linjefagsuddannede lærere med undervisningserfaring, så vi sikrer gode kompetencer inden for klasseledelse.
  • Vi har afsluttende prøver efter 9. klassetrin med afgangsprøver i den samme fagrække som i folkeskolen. Vi tester eleverne på alle klassetrin i dansk og matematik, for at give den enkelte lærer et arbejdsredskab i sin planlægning af undervisningsindholdet.
  • Praktisk-musiske og kreative fag prioriteres højt især på 4.-6. klassetrin.
  • Skoledagens længde levner tid til fritidsinteresser og leg i SFO eller klub.
  • Skolens størrelse. Vi har eet spor fra 0.-9. klasse. Vi optager op til 22 elever i klasserne. Det giver os en reel mulighed for at nå rundt om det enkelte barn.
  • Lejrskoler er en vigtig del af vores undervisning, og alle elever er på lejrskole hvert år på én eller to ture (se rejseprogrammet under praktiske informationer, lejrskoler).
  • Fællesskabet spiller en stor rolle både i klasserne og i det store fællesskab på hele skolen.

Kontakt skoleleder Elisabeth Haulund for aftale på: 46460172 eller 22799060.

Categories: Nyheder